4 funderingspalen geboord voor New Orleans

Vrijdag, 17 juli


 

Jazz City heeft vandaag 4 funderingspalen geboord ten behoeve van de bouw van de winkels en woningen in gebouw New Orleans op Jazz City.

 

Het boren van deze 4 palen was door het waterschap gewenst in verband met de afronding van de werkzaamheden aan de nieuwe waterkering in de Schippershaven. Jazz City verwacht in het najaar definitief te kunnen starten met de realisatie van het gebouw New Orleans. Het waterschap heeft dan haar werkzaamheden aan de nieuwe waterkering in dit deel van Jazz City volledig afgerond.

 

Lees hier meer over New Orleans