Kalle + Bakker maakt plaats voor Jazz City

Dinsdag, 26 mei


 

Ten behoeve van de realisatie van de eerste fase van Jazz City wordt de voormalige betoncentrale van Kalle + Bakker momenteel gesloopt.

 

De foto geeft een beeld van het gebied vanaf de entree van de Roermond Yumble. De enorme hoeveelheid puin die vrijkomt bij de sloop wordt hergebruikt als fundering onder de nieuwe weg. Deze nieuwe weg, direct langs de waterkering, vervangt de op te breken Schipperswal binnen het plangebied waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. De verwachting is dat de realisatie van de eerste fase, bestaande uit 100 woningen in "New Orleans" en ca. 12.000 m2 outlet, in de tweede helft van dit jaar zal starten. De betoncentrale van Kalle + Bakker is binnen het bedrijventerrein Willem-Alexander verplaatst.