New Orleans komt uit de grond

Maandag, 11 januari 

 

De bouw van woongebouw New Orleans vordert gestaag. Voor de Kerst zijn alle funderingspalen geboord en vorige week zijn alle funderingen gestort.


Tevens is er al een klein begin gemaakt met de voorbereidingen voor het storten van de keldervloer. Naar verwachting zal in januari een groot deel van de keldervloer en de kelderwanden gerealiseerd worden. Deze wanden zijn nodig om in februari de hellingen in de ontsluitingsweg te maken waarmee de aansluiting van het opgehoogde gebied Jazz City en de door het waterschap gerealiseerde waterkering een feit is.

 

In verband met de veiligheid rondom de bouwplaats wordt er met de gemeente en de veiligheidsregio gesproken over het gebruik van de ontsluitingsweg gedurende werktijden. Op korte termijn zal er nadere info hierover bekend gemaakt worden.

 

Via www.wonenopjazzcity.nl kunt u zich nog steeds inschrijven als geïnteresseerde in het project en de woningen. Via deze site wordt u dan ook frequent op de hoogte gehouden van de vorderingen en het verhuurtraject. U kunt hier ook uw specifieke voorkeuren aangeven.