Nieuwe dijk Jazz City

Donderdag, 22 oktober 

 

Dinsdag 20 oktober is door het Waterschap Roer en Overmaas de nieuwe dijk ter plaatse van Jazz City feestelijk geopend.

 

Deze dijk bestaat uit een damwand over 300 m lengte met een beschermende hoogte van 22.40 m + NAP. Deze nieuwe dijk is het eerste onderdeel van de complete dijkversterking langs de Maas bij Roermond. De ophoging van het terrein Jazz City, waarvan de eerste fase nu plaatsvindt, vormt het aansluitende onderdeel van de dijkversterking. Bij afronding van de complete dijkversterking zijn de inwoners van Roermond beschermd tegen wateroverlast bij een hoge Maasafvoer die gemiddeld eens per 250 jaar voorkomt.