Raad van State geeft Jazz City groen licht

Donderdag, 19 februari


 

De laatste onzekerheid over het doorgaan van Jazz City is definitief weg genomen. De Raad van State heeft de bezwaren van Muermans Projectontwikkeling tegen Jazz City ongegrond verklaard. De Raad van State oordeelt dat de voorziene woningbouw aansluit bij het Provinciale beleid en de actuele regionale behoefte. Ten aanzien van de uitbreiding van het DOC oordeelt de raad dat er geen duurzame ontwrichting van de detailhandelsstructuur in de binnenstad zal plaatsvinden.

 

Na een periode waarbij Jazz City BV de ontwikkeling met de rem erop heeft voortgezet kan zij nu, samen met McArthurGlen, de ontwikkeling voortvarend oppakken.