Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Roer en Overmaas en Jazz City getekend!!

Vrijdag, 5 september


Jazz City BV, een samenwerking tussen Van Pol Beheer en SDK Vastgoed, ontwikkelt het huidige Designer Outlet Center tot een levendig, bruisend en volwaardig stadsdeel én geeft de stad Roermond hiermee een gezicht aan het water. Deze gebiedsontwikkeling, ter grootte van ongeveer 6 ha, voorziet in circa 17.000 m2 nieuwe winkelformules, 3.000 m2 horeca, een hotel, de Roermond Yumble (een innovatief indoor themapark met overweldigende attracties), 330 woningen en de nodige parkeerplaatsen. De realisatie hiervan vindt gefaseerd plaats in de periode 2014-2020 en zal het aantal bezoekers aan het Designer Outlet Center naar verwachting laten groeien van 4,5 miljoen naar 7 miljoen.

 

Jazz City, zoals het gebied ook genoemd wordt, ligt pal aan de Maas. Vanwege de veranderende normen voor hoogwater voldoet de huidige waterkering niet meer en is er vanuit de waterveiligheid van het gebied en het gehele achterland een oplossing nodig. Het verhogen van de bestaande waterkering is niet wenselijk omdat hierdoor het zicht op het water vanuit Jazz City grotendeels weggenomen wordt én omdat het een extreem dure oplossing is. Vanuit de verschillende belangen van Jazz City BV, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Roermond is voor dit gebied de "verholen dijk" als oplossing gekomen. Dit is een nieuw concept en komt erop neer dat de nieuwe waterkering wordt opgenomen in de ophoging van het gebied en straks onzichtbaar door het gebied loopt. Hierdoor wordt er kwaliteit gerealiseerd én worden kosten bespaard. Voor de realisatie van de verholen dijk in Jazz City hebben Jazz City BV en Waterschap Roer en Overmaas onlangs de samenwerkingsovereenkomst getekend.