Waterschap start met aanleg dijk

Woensdag, 26 november


 

Het waterschap is deze week gestart met de aanleg van de dijk achter de Roermond Yumble. Deze dijk is onderdeel van de nieuwe verhoogde primaire waterkering en moet de stad ook in de toekomst beschermen tegen hoog water.

 

Het heien van de damwanden moet eind december gereed zijn om trillingshinder voor de Roermond Yumble –die in maart zal openen- te voorkomen. De werkzaamheden aan de dijk zullen in het voorjaar van 2015 gereed zijn. Jazz City sluit, met de ophoging van het gebied, aan op deze dijkconstructie. De integrale ophoging van het gebied Jazz City zal dan ook onderdeel worden van de primaire waterkering.